Dukes of Florence

Medici (coat of arms)

Cosimo I de' Medici (Firenze)

Cosimo I de’ Medici (15191574)
Duke of Florence (15371569)
Grand Duke of Tuscany (15691574)

Francesco I de’ Medici (Firenze)

Francesco I de’ Medici (15411587)
Duke of Florence (15741587)
Grand Duke of Tuscany (15741587)

See also:

• Firenze (Italia)