Tag: grape

Le panier de raisin

Fantin-Latour, Henri (1836-1904) Le panier de raisin (The Basket of Grapes) s.d. Oil on canvas, 32.3 x 34 cm Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires