Nastagio degli Onesti III (c. 1483)

Nastagio degli Onesti III (1483)

Botticelli, Sandro (c.1445-1510)

Nastagio degli Onesti, third episode
c.1483
Tempera on panel, 84 x 142 cm
Museo del PradoMadrid

Nastagio degli Onesti III (1483-d-1)

Detail.

Nastagio degli Onesti III (1483-d-2)

Detail.

Nastagio degli Onesti III (1483-d-3)

Detail.