Portrait du peintre Degas (1876)

Desboutin, Marcellin (1823-1902)

Portrait du peintre Degas (Portrait of Degas, from Life)
1876
Drypoint, 23 x 14.5 cm
Princeton University Art MuseumPrinceton

Compare:

Desboutin, Marcellin (1823-1902)
Degas
1876
National Gallery of ArtWashington

 

 

Desboutin, Marcellin (1823-1902)
Edgar Degas
1878
Fitzwilliam MuseumCambridge

 

 

See also:

• Degas, Edgar (1834-1917)